Famílies amb Veu va ser un projecte que va incloure diverses investigacions per tal d’explorar l’estat d’activitat en les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA), els Consells escolars, i el grau de participació de les famílies dels alumnes en elles. Es van generar diversos informes sobre aspectes de relació, socials, d’implicació, de gestió, etc. Vam fer unes infografies per a baixar i ús en la web oficial de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya