Durant dos dies vam relatar gràficament la conferència internacional Cities for Rights organitzada per l’Ajuntament de Barcelona al CCCB. Cinc panells de les sessions plenàries on es va reflexionar sobre les migracions, la transculturalitat, les ciutats com a actores actives de Drets Humans, els moviments d’extrema dreta i els reptes del Dret a l’Habitatge. Vam prendre apunts dels tallers organitzats per entitats diverses i vam parlar del nostre procés de treball.