S’entén l’Educació per a la Justícia Global com “un procés de coneixement i d’anàlisi crítica de la realitat que vincula l’acció local i la seva dimensió global”.

Assistim com relators gràfics a les primeres Jornades de visibilització del procés de canvi que s’està produint a nivell de ciutat de Barcelona a través de les experiències d’Educació per a la Justícia Global entre entitats i centres educatius. Un panell en el qual dibuixem el local, el global, la cooperació i el desenvolupament.