Resum gràfic de la presentació de la darrera publicació de la EURYDICE Network: “TheTeaching Profession in Europe”, per part de Peter Birch, coordinador de política educativa i anàlisi de sistemes de la Comissió Europea.