Presentació de la darrera publicació de la EURYDICE Network: “TheTeaching Profession in Europe”, per part de Peter Birch, coordinador de política educativa i anàlisi de sistemes de la Comissió Europea. En aquesta ocasió WithLeftHand vam crear, a més, un resum gràfic animat amb es dibuixos captats en directe.